dodano 28 Kwietnia 2022  
 

Nabór Erasmus+ 24 maj 2022

Nabór Erasmus+ 24 maj 2022

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych od 28.04.2022 prowadzi nabór na wyjazdy dla studentów i pracowników w ramach Programu Erasmus+, umowy z Narodową Agencją Programu Erasmus+: KA103 2020, KA131 2021. Uczelnia otrzymała również wstępną informację o przyznaniu funduszy w konkursie 2022.

PRZEDŁUŻONY TERMIN NABORU: 24 maj 2022, piątek, godz. 11:00

Studenci mogą wnioskować na wyjazdy w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023.

Pracownicy mogą wnioskować na wyjazdy planowane na zakończenie roku akademickiego 2021/2022 oraz w roku akademickim 2022/2023.

Szczegółowa informacja o sposobach finansowania wyjazdów w ramach umowy
KA103 2020 dostępna jest TUTAJ

INFORMACJA O WNIOSKOWANIU DLA STUDENTÓW:

Informacja o uczelniach, do których można jechać na studia w ramach określonych kierunków dostępna jest tutaj. Ze względu na okres przejściowy w nowym okresie programowania, wyjazdy do niektórych uczelni mogą nie być możliwe, należy potwierdzić możliwość wyjazdu z koordynatorem i każdą instytucją docelową.

W ramach aktualnego naboru można zgłaszać się na wyjazdy na studia w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023.

Formularze wniosku i zaświadczenia dostępne są tutaj.

Szczegółowe informacje na temat sposobu organizacji wyjazdów dostępne są tutaj:

http://wzz.kpswjg.pl/pl/erasmus-dla-studentow 

Tutaj zaś można poczytać o wrażeniach waszych kolegów z wyjazdów, które odbyli w poprzednich latach!

STUDENCI zainteresowani składają:

podpisany wniosek we wskazanym terminie do godziny 11:00.

Uwaga studenci kierunków inne niż filologiczneDo wniosku powinno zostać załączone zaświadczenie o znajomości języka, formularz do pobrania tutaj.

INFORMACJA O WNIOSKOWANIU DLA PRACOWNIKÓW:

Możliwe wyjazdy:

1) dydaktyczne: mogą zostać zrealizowane w instytucjach w krajach programu Erasmus+
z którymi KPSW ma podpisaną umowę o współpracy (link do listy umów tutaj), w celu przeprowadzenia 8 godzin zajęć dydaktycznych zaproponowanych w Porozumieniu o  programie nauczania - Teaching Agreement, więcej informacji tutaj

Ze względu na okres przejściowy w nowym okresie programowania, wyjazdy do niektórych uczelni mogą nie być możliwe, należy potwierdzić możliwość wyjazdu z każdą instytucją docelową.

2) szkoleniowe: do dowolnych instytucji w krajach programu Erasmus+, w celu zrealizowania zaproponowanego Porozumienia o programie szkolenia – Training Agreement, więcej informacji tutaj

Pracownicy dydaktyczni mogą doskonalić swój warsztat prowadząc wykłady i zajęcia dla studentów partnerskich uczelni, jednak przy braku możliwości organizacji zajęć za granicą z powodu pandemii, wyjazd dydaktyczny można ewentualnie zamienić na wyjazd szkoleniowy w celu realizacji specjalistycznych szkoleń metodycznych, dzięki którym pracownicy będą mogli podnieść jakość nauczania, uaktualnić karty przedmiotów o literaturę dla przyjeżdżających studentów w ramach Programu Erasmus+ itp.

 

PRACOWNICY zainteresowani składają:

podpisany wniosek we wskazanym terminie do godziny 11:00, dostępny m. in. tutaj.

Uwaga pracownicy: Wniosek powinien być podpisany również przez bezpośredniego przełożonego lub dziekana odpowiedniego wydziału.

Do wniosku pracownika powinno być załączone proponowane Porozumienie o programie nauczania/szkolenia (teaching/training mobility agreement). Aktualny wzór porozumienia o programie nauczania dostępny jest TUTAJ a szkolenia TUTAJ. Ten dokument nie wymaga na etapie wnioskowania podpisu.

Wnioski w przedłużonym naborze można składać również osobiście w dniach 23, 24 maja u pana Marka Runiewicza, budynek nr 11, pokój nr 2 (075 64 53 376), marek.runiewicz@kpswjg.pl.

Zeskanowane podpisane dokumenty można też przesłać mailem: foreign@kpswjg.pl.

 

 

‹ zobacz wszystkie aktualności