Dla pracowników-wyjazdy szkoleniowe

Wyjazdy pracowników KPSW w ramach Programu Erasmus + w celach szkoleniowych

 

Pracownicy administracyjni oraz w wyjątkowych przypadkach nauczyciele akademiccy mogą wyjechać do partnerskich uczelni albo do instytucji nieakademickich za granicą (np. przedsiębiorstw, placówek badawczych, organizacji) w celu doskonalenia swoich umiejętności i kwalifikacji, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy - w tym zagadnień związanych z funkcjonowaniem Programu Erasmus + (udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach, wizyta studyjna, itp.) 

Wielu pracowników korzysta z ofert zamieszczonych na stronie: http://staffmobility.eu/staff-week-search. Niektóre tzw. Staff Training and Teaching Weeks są bezpłatne. Czasami pobierana jest opłata. Ewentualne "wpisowe" pokrywa uczestnik.

Zwykle opłaty pobierane są za szkolenia językowe - które też są możliwe do zrealizowania. Na przykład za kursy języka angielskiego i hiszpańskiego w Barcelonie: https://spainbcn.com/, pobierana jest opłata 350 Euro. Przy nowych, wyższych stawkach stypendiów na wyjazd na 5 dni do Barcelony (1075 Euro) jest to ciekawa oferta.

Godne uwagi są też kursy metodyczne organizowane specjalnie dla nauczycieli w Oxfordzie i Cambridge, przeważnie są one dwutygodniowe ale można też znaleźć tygodniowe. Opłaty za kursy ponosi uczestnik.

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/opportunities.htm

W przypadku wyjazdów typu szkoleniowego nie obowiązuje wymóg wcześniejszego zawarcia umowy o współpracy między uczelnią macierzystą pracownika a instytucją goszczącą.

Pracownicy wyjeżdżają na okres 5 dni roboczych.

Podstawą ubiegania się o wyjazd tego typu jest indywidualny program szkolenia - plan pracy (Staff Training Agreement) przygotowany przez pracownika. Plan ten musi zostać zaakceptowany przez macierzystą uczelnię i instytucję goszczącą oraz podpisany przez wszystkie trzy strony (obie instytucje i pracownika). Ze strony KPSW plan podpisywany jest przez Prorektora.

Wniosek o przyznanie stypendium w Programie Erasmus+, wraz z projektem Indywidualnego programu szkolenia-planu pracy w bieżącym naborze składany jest w ogłoszonym terminie naboru, o którym informuje się w zakładce "Aktualności". Wniosek powinien być zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego oraz Kanclerz KPSW.

Kwalifikacji pracowników dokonuje Komisja ds. współpracy z zagranicą w KPSW Pod uwagę brane są następujące kryteria:

a)      treść proponowanego Indywidualnego programu szkolenia-planu pracy, w kontekście zadań wykonywanych przez pracownika

b)      znajomość języków obcych

c)       zaangażowanie pracownika w działania mające na celu internacjonalizację                   uczelni.

Finansowanie wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych odbywa się w taki sam sposób jak finansowanie wyjazdów pracowników w celach dydaktycznych.

Informacje na temat finansowania ustalone zostały zgodnie z zarządzeniem Rektora: zasady podziału dotacji na rok 2018, dostępne rownież w dokumentach do pobrania. W konkursie z roku 2019 obowiązują nowe wyższe stawki (patrz tutaj).

Otrzymane dofinansowanie z budżetu Programu Erasmus + jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z pobytem w uczelni partnerskiej.

Pracownik ma obowiązek posiadania ubezpieczenia na czas podróży i pobytu za granicą:

  • w przypadku wyjazdu do krajów UE – Europejską Kartę Zdrowia wydaną przez NFZ;
  • w przypadku wyjazdu do Turcji – inne honorowane w tym kraju ubezpieczenie;
  • inne, dodatkowe indywidualne ubezpieczenie, wykupione przez pracownika.

Po zrealizowaniu wyjazdu pracownik zobowiązany jest dostarczyć Uczelni następujące dokumenty:

  • zaświadczenie z instytucji przyjmującej potwierdzającej okres pobytu,
  • zaświadczenie realizacji planu pracy,
  • oraz wypełnić ankietę on-line (adres udostępniany przez koordynatora Programu Erasmus w KPSW).

Szczegółowe informacje na temat organizacji wyjazdów w KPSW dostępne są w załączonym REGULAMINIE ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ ORAZ WARUNKÓW I TRYBU KIEROWANIA ZA GRANICĘ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW W KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE

załączone pliki
wzór umowy z uczelnią - finanse wzór umowy z uczelnią - finanse» [ 107.50 kB ]
Zasady podziału dotacji Konkurs 2018 Zasady podziału dotacji Konkurs 2018» [ 370.22 kB ]
Regulamin organizacji współpracy z zagranicą Regulamin organizacji współpracy z zagranicą» [ 320.47 kB ]
Wniosek o wyjazd pracownika w ramach Programu Erasmus Wniosek o wyjazd pracownika w ramach Programu Erasmus» [ 34.00 kB ]