WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ W KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOLE WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ W KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOLE WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE

 

Witamy na stronie prezentującej możliwości współpracy międzynarodowej dla studentów i pracowników KPSW. Mobilność międzynarodową wspiera głównie program Erasmus +, dzięki któremu studenci mogą otrzymać dofinansowanie na spędzenie do 12 miesięcy (z reguły 5 miesięcy) w uczelni zagranicznej oraz trwające co najmniej 2 miesiące zagraniczne praktyki. 

Co roku przyjeżdżają do nas studenci z różnych krajów Unii Europejskiej, Turcji, Ukrainy i Syrii, a nasi studenci wyjeżdżają głównie do krajów Unii Europejskiej, z którymi mamy podpisane umowy (patrz tutaj: http://wzz.kpswjg.pl/pl/uczelnie-partnerskie).  Prowadzona jest również wymiana kadry akademickiej.

Uczelnia dysponuje stypendiami na wyjazdy dla wszystkich zainteresowanych studentów na studia i praktyki, w tym zwiększonymi o 200 Euro stypendiami dla osób w trudnej sytuacji materialnej - finansowanych z programu POWER. W przypadku zgłoszenia się większej ilości zainteresowanych z reguły istnieje szansa pozyskania dodatkowego dofinansowania. 

Korzystając z atrakcyjnego położenia w Euroregionie Nysa-Neisse-Nisa przy granicy z Republiką Czeską i Niemcami, KPSW bierze udział w działaniach Akademickiego Centrum Koordynacyjnego w Euroregionie Nysa i różnych projektach przygranicznych.

Od od 1 września 2016 do 30 sierpnia 2018 uczelnia zrealizowała projekt "Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych" wspólnie z Wyższą i Średnią Szkołą Medyczną z Trutnova. Szczegółowe informacje o tym projekcie znajdują się na stronie http://www.kpswjg.pl/pl/projekt-interreg.

Zapowiedzi i relacje z aktualnych wydarzeń związanych z współpracą międzynarodową KPSW można również znaleźć na głównych stronach uczelni. 

Zapraszamy do lektury strony.