WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ W KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOLE WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ W KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOLE WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE

 

Witamy na stronie prezentującej możliwości współpracy międzynarodowej dla studentów i pracowników KPSW. W roku akademickim 2018/2019 uczelnia w dalszym ciągu bierze udział w programach oferowanych przez Unię Europejską. Głównym celem naszej polityki międzynarodowej, zapisanej w Deklaracji Polityki Erasmusowej, to rozwój partnerstwa, rozwój sojuszy wiedzy oraz tworzenie potencjału z krajami Europy oraz spoza niej. 

Bieżąca strona prezentuje między innymi szanse oferowane przez programu Erasmus +, dzięki któremu studenci mogą otrzymać dofinansowanie na spędzenie do 12 miesięcy (z reguły 5 miesięcy) w uczelni zagranicznej oraz trwające co najmniej 2 miesiące zagraniczne praktyki. 

W roku 2018/2019 do KPSW planowany jest przyjazd około 20 studentów z krajów Unii Europejskiej i Turcji, a także 5 studentów z Ukrainy i Syrii. W semestrze zimowym na studia za granicę pojechało już 10 studentów. Ponadto planowane są przyjazdy i wyjazdy kadry akademickiej. Oprócz wymiany w ramach programu Erasmus+ z krajami Unii Europejskiej i krajami stowarzyszonymi z nią, wymiana pracowników obejmie Chiny, Stany Zjednoczone, Ukrainę i przyjazdy z Syrii. 

Uczelnia dysponuje stypendiami na wyjazdy dla wszystkich zainteresowanych studentów na studia i praktyki, w tym zwiększonymi o 200 Euro stypendiami dla osób w trudnej sytuacji materialnej - finansowanych z programu POWER. W przypadku zgłoszenia się większej ilości zainteresowanych z reguły istnieje szansa pozyskania dodatkowego dofinansowania. 

Korzystając z atrakcyjnego położenia w Euroregionie Nysa-Neisse-Nisa przy granicy z Republiką Czeską i Niemcami, od 1 września 2016 do 30 sierpnia 2018 zrealizowała projekt "Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych" wspólnie z Wyższą i Średnią Szkołą Medyczną z Trutnova. Szczegółowe informacje o tym projekcie znajdują się na stronie http://www.kpswjg.pl/pl/projekt-interreg.

Zapraszamy do lektury strony. W aktualnościach znajdują się bieżące ogłoszenia na temat otwartych konkursów i ofert dla studentów. Pod innymi zakładkami po lewej stronie kryją się informacje na temat partnerów KPSW, w tym partnerów w ramach programu Erasmus + Unii Europejskiej. Ponadto zaprezentowane są dotychczas zrealizowane projekty. Są to  na przykład "Zdrowa szkoła i kształcenie" oraz "Wymiana studentów i wykładowców oraz wspólne publikacje KPSW JG - TU Liberec"Zapowiedzi i relacje z aktualnych wydarzeń związanych z współpracą międzynarodową KPSW można również znaleźć na głównych stronach uczelni.