WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ W KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOLE WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ W KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOLE WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE

 

Witamy na stronie prezentującej możliwości współpracy międzynarodowej dla studentów i pracowników KPSW. W roku akademickim 2017/2018 uczelnia w dalszym ciągu bierze udział w programach oferowanych przez Unię Europejską. Głównym celem naszej polityki międzynarodowej, zapisanej w Deklaracji Polityki Erasmusowej, to rozwój partnerstwa, rozwój sojuszy wiedzy oraz tworzenie potencjału z krajami Europy oraz spoza niej. 

Korzystając z atrakcyjnego położenia w Euroregionie Nysa-Neisse-Nisa przy granicy z Republiką Czeską i Niemcami, od 1 września 2016 do 30 sierpnia 2018 realizuje projekt "Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych" wspólnie z Wyższą i Średnią Szkołą Medyczną z Trutnova. Szczegółowe informacje o tym projekcie pojawią się wkrótce na głównej stronie uczelni. 

Bieżąca strona prezentuje między innymi szanse oferowane przez programu Erasmus +, dzięki któremu studenci mogą otrzymać dofinansowanie na spędzenie do 12 miesięcy (z reguły 5 miesięcy) w uczelni zagranicznej oraz trwające co najmniej 2 miesiące zagraniczne praktyki. 

W roku 2017/2018 KPSW przyjmie 6 studentów z zagranicy na okres 1 semestru i 12 pracowników na 1 tydzień z krajów spoza Unii Europejskiej: Chin, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Syrii. Ponadto planowany jest przyjazd około 20 studentów z krajów Unii Europejskiej i Turcji.

Uczelnia dysponuje stypendiami na wyjazdy dla wszystkich zainteresowanych studentów na studia i praktyki, w tym zwiększonymi o 200 Euro stypendiami dla osób w trudnej sytuacji materialnej - finansowanych z programu POWER. W przypadku zgłoszenia się większej ilości zainteresowanych z reguły istnieje szansa pozyskania dodatkowego dofinansowania. 

Dzięki udanej współpracy partnerskiej z Tyler Junior College w Texasie, USA i pozyskaniu grantu programu Erasmus+ na kooperację z krajami partnerskimi UE, wyjazd do tego kraju zrealizuje dwóch pracowników naszej uczelni w celu przeprowadzenia za granicą programu dydaktycznego. Uczelnia wesprze również realizację wyjazdów szkoleniowych pracowników oraz  wyjazdów dydaktycznych do krajów europejskich.

Zapraszamy do lektury strony. W aktualnościach znajdują się bieżące ogłoszenia na temat otwartych konkursów i ofert dla studentów. Pod innymi zakładkami po lewej stronie kryją się informacje na temat partnerów KPSW, w tym partnerów w ramach programu Erasmus + Unii Europejskiej. Ponadto zaprezentowane są dotychczas zrealizowane projekty. Są to  na przykład "Zdrowa szkoła i kształcenie" oraz "Wymiana studentów i wykładowców oraz wspólne publikacje KPSW JG - TU Liberec"Zapowiedzi i relacje z aktualnych wydarzeń związanych z współpracą międzynarodową KPSW można również znaleźć na głównych stronach uczelni.