Kontakt

Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Zagranicą

mgr Kamila Biniek

e-mail: kamila.biniek@kpswjg.pl,

budynek nr 12, pokój nr 104

tel. 075 64 53 342