Współpraca w ramach ACK

Współpraca w ramach ACK

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest członkiem Akademickiego Centrum Koordynacyjnego (ACK) w Euroregionie NYSA. ACK powstało w 1991 roku w celu koordynowania działalności pedagogicznej, naukowej i badawczej pracowników dydaktycznych i naukowych uczelni wyższych, które funkcjonują w rejonie czesko-niemiecko-polskiego obszaru pogranicza, w Euroregionie Nysa.

Partnerskie uczelnie wyższe zrzeszone w ACK

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI - http://www.tul.cz/ 
HOCHSCHULE ZITTAU/GÖRLITZ - http://www.hs-zigr.de/
INTERNATIONALES HOCHSCHULINSTITUT ZITTAU - http://www.ihi-zittau.de/
UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 
w Jeleniej Górze -http://www.ezit.ue.wroc.pl/

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA - http://www.pwr.jgora.pl/

Na stronie internetowej: http://acc-ern.tul.cz/ znajdują się szczegółowe informacje dotyczące działalności w ramach ACK.