Terminy składania wniosków

Zgodnie z obowiązuącymi zasadami regulaminowe terminy składania wniosków w ramach Programu Erasmus+ to:

DLA STUDENTÓW:

na wyjazdy na studia i praktyki w ramach umowy Erasmus 2017 (lato 2016/2017, rok akademicki 2016/2017, lato 2017/2018): 07 styczeń 2017

DLA PRACOWNIKÓW:

na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe realizowane od 1 czerwca do końca września roku akademickiego 2016/2017 oraz w roku akademickim 2016/2017: 15 maj 2017

W wyjątkowych przypadkach mogą być ustalane dodatkowe terminy składania wniosków lub też w.w. terminy mogą ulec przesunięciu.