dodano 29 Września 2020  
 

Nabór na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ 11.02.2021

Nabór na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ 11.02.2021

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze dysponuje środkami na wyjazdy studentów i pracowników w ramach Programu Erasmus+ w roku 2020, w ramach umowy KA103 2019 oraz KA103 2020.

Termin kolejnego naboru wniosków to 11.02.2021.

UWAGA! - WAŻNE W PANDEMII

Uczestnik mobilności może realizować studia/wyjazd dydaktyczny/szkoleniowy tylko w formie zdalnej/wirtualnej/on-line, pozostając w miejscu swojego zamieszkania. Zmianie nie ulegają zasady kwalifikacji i rozliczenia mobilności, przy czym w przypadku nauki bez wyjazdu do jednostki przyjmującej, uczestnikowi mobilności nie przysługuje stypendium.

Dofinansowanie na czas pobytu za granicą przysługuje natomiast nawet wtedy, jeżeli studia będą realizowane tylko w formie zdalnej/wirutalnej/on-line. Decyzja o zrealizowaniu takiej mobilności musi być uzgodniona pomiędzy wszystkimi trzema zainteresowanymi stronami – KPSW, instytucją przyjmującą i studentem. Przed wyjazdem studenta uczelnia wysyłająca powinna mieć potwierdzenie (wystarczy e-mail), że program studiów będzie dostępny dla studenta wraz z podaniem jego formy (zajęcia w formie bezpośredniej, zajęcia zdalne/wirtualne/on-line).  Tego typu mobilności podlegają takim samym zasadom kwalifikacji i rozliczenia, jak mobilności realizowane w regularnym trybie. Stypendium będzie przysługiwało studentowi tylko i wyłącznie za czas rzeczywistego pobytu za granicą.

 

 

DLA STUDENTÓW:

Informacja o uczelniach, do których można jechać na studia w ramach określonych kierunków dostępna jest tutaj.

Na praktyki można wyjeżdżać do dowolnych instytucji, które wyrażą chęć przyjęcia studenta, w całej Unii Europejskiej,

Formularze wniosku i zaświadczenia dostępne są tutaj.

Szczegółowe informacje na temat sposobu organizacji wyjazdów dostępne są tutaj:

http://wzz.kpswjg.pl/pl/erasmus-dla-studentow 

Tutaj zaś można poczytać o wrażeniach waszych kolegów z wyjazdów, które odbyli w poprzednich latach!

UWAGA!

DLA PRACOWNIKÓW:

Możliwe wyjazdy:

                      1) dydaktyczne: mogą zostać zrealizowane w instytucjach w krajach programu Erasmus+
                          z którymi KPSW ma podpisaną umowę o współpracy (link do listy umów tutaj),
                          w celu przeprowadzenia 8 godzin zajęć dydaktycznych zaproponowanych 
                          w Porozumieniu o  programie nauczania - Teaching Agreement, więcej informacji tutaj

                       2) szkoleniowe: do dowolnych instytucji w krajach programu Erasmus+, w celu 
                           zrealizowania zaproponowanego Porozumienia o programie szkolenia - Training
                           Agreement, więcej informacji tutaj

W ramach nowej puli środków zachęca się pracowników do realizacji specjalistycznych szkoleń metodycznych, dzięki którym pracownicy będą mogli podnieść jakość nauczania, uaktualnić karty przedmiotów o literaturę dla przyjeżdżających studentów w ramach Programu Erasmus+ itp.

Informacja o sposobach finansowania wyjazdów dostępna jest TUTAJ.

Osoby zainteresowane składają:

1) podpisany wniosek (dostępny jest m.in. TUTAJ).

Wniosek powinien być podpisany również przez bezpośredniego przełożonego lub dziekana odpowiedniego wydziału.

2) proponowane Porozumienie o programie nauczania/szkolenia (teaching/training mobility agreement). Aktualny wzór porozumienia o programie nauczania dostępny jest TUTAJ a szkolenia TUTAJ. Ten dokument nie wymaga na tym etapie podpisu.

 

Podpisany wniosek wraz z zaświadczeniem o znajomości języka (to ostatnie tylko dla studentów) należy złożyć we wskazanym terminie do godziny 14:30. Pracownicy proponowane porozumienia wysyłają tylko drogą elektroniczną, nie wymaga on podpisu.

Zeskanowane dokumenty wymagające podpisu można też przesłać mailem: kamila.biniek@kpswjg.pl.

kamila.biniek@kpswjg.pl

 

Zapraszam serdecznie do konsultacji!

budynek nr 12, pokój nr 106

telefon 075 64 53 342

Kamila Biniek 

‹ zobacz wszystkie aktualności