dodano 05 Lutego 2020  
 

Dodatkowy nabór na wyjazdy pracowników 2020

Dodatkowy nabór na wyjazdy pracowników 2020

Nasza uczelnia otrzymała dodatkowe środki na wyjazdy pracowników w ramach Programu Erasmus+ w roku 2020, w ramach umowy KA103 2019.

W związku z powyższym wszystkie osoby, które znalazły się na liście rezerwowej w naborze prowadzonym do 31.05.2019 (patrz tutaj protokół z posiedzenia Komisji ds Współpracy z Zagranicą nr 3/2019) zostają zakwalifikowane do wyjazdu. Osoby, które znalazły się na liście rezerwowej, ale zrezygnowały z wyjazdu ze względu na jego krótki termin realizacji, zachęcane są do ponownego złożenia wniosku na wyjazd.

Termin uzupełniającego naboru wniosków pracowników w KPSW: 28.02.2020.

Możliwe wyjazdy:

                      1) dydaktyczne: mogą zostać zrealizowane w instytucjach w krajach programu Erasmus+
                          z którymi KPSW ma podpisaną umowę o współpracy (link do listy umów tutaj),
                          w celu przeprowadzenia 8 godzin zajęć dydaktycznych zaproponowanych 
                          w Porozumieniu o  programie nauczania - Teaching Agreement, więcej informacji tutaj

                       2) szkoleniowe: do dowolnych instytucji w krajach programu Erasmus+, w celu 
                           zrealizowania zaproponowanego Porozumienia o programie szkolenia - Training
                           Agreement, więcej informacji tutaj

W ramach nowej puli środków zachęca się pracowników do realizacji specjalistycznych szkoleń metodycznych, dzięki którym pracownicy będą mogli podnieść jakość nauczania, uaktualnić karty przedmiotów o literaturę dla przyjeżdżających studentów w ramach Programu Erasmus+ itp.

Termin realizacji wyjazdów: do 31 grudnia 2020.

Informacja o sposobach finansowania wyjazdów dostępna jest TUTAJ.

 

Osoby zainteresowane powinny złożyć we wskazanym terminie, do godz. 23.59:

1) podpisany wniosek (dostępny jest m.in. TUTAJ).

Wniosek powinien być podpisany również przez bezpośredniego przełożonego lub dziekana odpowiedniego wydziału.

2) proponowane Porozumienie o programie nauczania/szkolenia (teaching/training mobility agreement). Aktualny wzór porozumienia o programie nauczania dostępny jest TUTAJ a szkolenia TUTAJ. Ten dokument nie wymaga na tym etapie podpisu.

 

Wniosek można złożyć osoboście lub przesłać skan podpisanego wniosku i uzupełniony formularz word porozumienia na adres:

kamila.biniek@kpswjg.pl

 

Zapraszam serdecznie do konsultacji!

budynek nr 12, pokój nr 106

telefon 075 64 53 342

Kamila Biniek

 

‹ zobacz wszystkie aktualności