Porozumienie z Jiangsu Province Changzhou Technician College, Republika Ludowa Chin

W roku akademickim 2013/2014 zostało podpisane memorandum porozumienia z Jiangsu Province Changzhou Technician College, Republika Ludowa Chin.

Treść memorandum w języku polskim:

1.     Obie instytucje wyrażają zainteresowanie współpracą i zgadzają się na prowadzenie następujących działań:

1.1.  Udział kadry dydaktycznej i studentów obu uczelni w seminariach, warsztatach i konferencjach w zakresie mechaniki, elektroniki, technologii informacyjnej, inżynierii bezpieczeństwa Organizowanie staży i praktyk zakresie mechaniki, elektroniki, technologii informacyjnej, inżynierii bezpieczeństwa, handlu i turystyki , dla studentów z Chin w polskich przedsiębiorstwach i  dla studentów z Polski w chińskich przedsiębiorstwach.

1.2.  Wsparcie będzie obejmowało: pomoc w sprawach praktycznych związanych z wyjazdem a granicę, pomoc w zorganizowaniu zakwaterowania (W KPSW istnieje możliwość zakwaterowania w cenie około 100 Euro w Domu Studenta), nadzór nad praktyką, wydanie dokumentów potwierdzających realizację praktyki.

1.3.  Wzajemne wsparcie obu uczelni w zakresie poszukiwania partnerów do współpracy. Wsparcie dla KPSW będzie dotyczyło poszukiwania partnerów na kierunkach medycznych, w szczególności: pielęgniarstwo, fizjoterapia, dietetyka; oraz na kierunkach humanistycznych i społecznych: dziennikarstwo, filologia niemiecka, filologia angielska, pedagogika szkolna i wczesnoszkolna. Wsparcie dla Changzhou Technician College będzie dotyczyło poszukiwania partnerów na terenie Polski dla wydziałów: Mechaniki, Handlu i Turystyki, Biofarmaceutyki oraz Transportu i Logistyki.

1.4.  Wymiana doświadczeń w zakresie wspomagania kształcenia studentów niepełnosprawnych.

2.     KPSW widzi możliwość przyjęcia wykładowcy z Jiangsu Province Changzhou Technician College w celu nauczania języka chińskiego dla studentów polskich.

3.     KPSW oferuje możliwość organizacji  kursów i studiów z wybranych przedmiotów oraz wakacyjnych kursów języka angielskiego i niemieckiego z naciskiem na słownictwo zawodowe dla studentów z Jiangsu Province Changzhou Technician College.

4.     Instytucje nie zaciągają żadnych zobowiązań finansowych w momencie podpisania memorandum porozumienia. Szczegóły finansowe zostaną ustalone osobno dla każdego programu lub projektu przedsięwziętego przez uczelnie.

5.     Niniejsze memorandum sporządzone jest w języku angielskim, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Każda ze stron zadba o tłumaczenie porozumienia na język narodowy we własnym zakresie.

załączone pliki
Memorandum of understanding Changzhou Technician College Memorandum of understanding Changzhou Technician College» [ 711.46 kB ]