dodano 07 Lutego 2017  
 

Z Ambasady USA - informacja o programie stażowym w USA

Z Ambasady USA - informacja o programie stażowym w USA

Ambasada USA i Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF) zapraszają studentów do ubiegania się o staże w biurach Kongresu USA.

Kto może się ubiegać?

Studenci polskich i zagranicznych uczelni. Idealni kandydaci powinni być zaangażowani w działalność zarówno studencką, jak i pozaakademicką. Doświadczenie w sektorze NGO będzie dodatkowym atutem kandydata.

Szczegóły programu:

Staże TFLF są zaplanowane na czas od 6 do 8 tygodni i zakończą się nie później niż we wrześniu 2017r. Zakres obowiązków może się różnić w zależności od biura, w którym będzie pracował kandydat/kandydatka. Zazwyczaj praca odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00. Często partnerzy programu aranżują dodatkowe spotkania z przedstawicielami administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. Zachęcamy do zapoznania się z relacją uczestników poprzedniej edycji programu tutaj: http://transatlanticforum.org/previous-editions/

Udział w stażu jest bezpłatny, ale nie pokrywa kosztów ubezpieczenia medycznego, wyżywienia i kieszonkowego ani transportu do Stanów Zjednoczonych. TFLF dołoży starań by sponsorzy programu pokryli znaczną część kosztów zwiążanych z udziałem w programie, ale pewien poziom samofinansowania kandydatów może być niezbędny.

Termin:

Nabór wniosków trwa do 10 marca 2017r.

Aplikacje przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz umieszczony na stronie TFLF: http://transatlanticforum.org/ Należy dołączyć CV.

Pełen opis programu, informacje o kryteriach konkursu i wymaganych dokumentach znajdą Państwo na stronie TFLF: http://transatlanticforum.org/internships/

 

‹ zobacz wszystkie aktualności