dodano 28 Listopada 2018  
 

Uzupełniający nabór Erasmus+ PRACOWNICY - do 29.01.2019

Uzupełniający nabór Erasmus+ PRACOWNICY - do 29.01.2019

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze otrzymała dofinansowanie na realizację dodatkowych mobilności pracowników do krajów Programu w ramach umowy KA103 2017 kończącej się 31.05.2019. Po podsumowaniu kwot z zaakceptowanych wniosków na wyjazdy zgłoszonych w naborach do 07.12.2018 okazało się, że w budżecie na wyjazdy (szkoleniowe lub dydaktyczne) pozostaje jeszcze 6975 Euro. 

W związku z powyższym zaplanowany został kolejny termin uzupełniającego naboru wniosków pracowników w KPSW: do 29.01.019.

Możliwe wyjazdy:

                      1) dydaktyczne: mogą zostać zrealizowane w instytucjach w krajach programu Erasmus+
                          z którymi KPSW ma podpisaną umowę o współpracy (link do listy umów tutaj),
                          w celu przeprowadzenia 8 godzin zajęć dydaktycznych zaproponowanych 
                          w Porozumieniu o  programie nauczania - Staff Teaching Agreement, 

                       2) szkoleniowe: do dowolnych instytucji w krajach programu Erasmus+, w celu 
                           zrealizowania zaproponowanego Porozumienia o programie szkolenia - Staff Training
                           Agreement.

Informacja o sposobach finansowania wyjazdów dostępna jest TUTAJ. WNIOSEK  dostępny jest TUTAJ. Aktualny wzór porozumienia o programie nauczania dostępny jest TUTAJ, a szkolenia TUTAJ. Dalsze informacje na temat wyjazdów dostępne są pod następującymi linkami:

http://wzz.kpswjg.pl/pl/erasmus-dla-pracownikow-wyjazdy-dydaktyczne

http://wzz.kpswjg.pl/pl/erasmus-dla-pracownikow-wyjazdy-szkoleniowe

Osoby zainteresowane powinny przesłać podpisany wniosek wraz z proponowanym Porozumieniem o programie nauczania/szkolenia (ten ostatni dokument może być bez podpisu) we wskazanym terminie do godziny 23:59 na adres:

kamila.biniek@kpswjg.pl

Wniosek można też złożyć osobiście, zapraszam też do konsultacji:

budynek nr 12, pokój nr 106

telefon 075 64 53 342

Kamila Biniek

‹ zobacz wszystkie aktualności