dodano 08 Lipca 2021  
 

Szkolenie Erasmus+ w Republice Czeskiej

Szkolenie Erasmus+  w Republice Czeskiej

 

 

W dniach 30 czerwca – 2 lipca 2021 pracownik Sekcji organizacji nauczania i spraw studenckich KPSW, dr Kamila Biniek, zrealizowała pobyt szkoleniowy w Wyższej i Średniej Szkole Medycznej i Akademii Biznesu w Trutnovie. Tematem szkolenia były praktyczne aspekty zarządzania projektami. Sesje szkoleniowe dotyczyły zwłaszcza realizacji projektów wspieranych przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+, E-twinning oraz Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 – 2020 Przekraczamy granice.

Wartością dodaną pobytu była wymiana doświadczeń oraz podtrzymanie dobrych kontaktów pomiędzy instytucjami partnerskimi: KPSW z Jeleniej Góry oraz VOŠZ, SZŠ a OA Trutnov. Przedstawicielka KPSW miała okazję wziąć udział m.in. w hucznym zakończeniu roku szkolnego w czeskiej szkole z udziałem zespołu muzyki rockowej. Obie instytucje od września 2021 rozpoczną wspólną realizację dwuletniego projektu Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym, na które otrzymały dofinansowanie.

‹ zobacz wszystkie aktualności