dodano 08 Października 2019  
 

Nabór pracowników na wyjazdy do krajów partnerskich Erasmus+ 2019_2020

Nabór pracowników na wyjazdy do krajów partnerskich Erasmus+ 2019_2020

Szanowni Państwo!

ogłasza się nabór na wyjazdy pracowników w roku akademickim 2019/2020 do krajów partnerskich Programu Erasmus+: na Ukrainę, do Chin i do USA.

W ramach umowy KA107 2019 KPSW otrzymała:

a) 2 stypendia na wyjazdy na Ukrainę: na jeden wyjazd w celu szkoleniowym i jeden  wyjazd w celu dydaktycznym. Uczelnie partnerskie w tym kraju to Winnicki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny i Lwowski Uniwersytet Kultury Fizycznej.

b) 1 stypendium na wyjazd w celu dydaktycznym do USA, Tyler Junior College: zachęca się kandydatów z zakresu nauk medycznych.

c) 1 stypendium na wyjazd w celu dydaktycznym do Chin. Uczelnie partnerskie w tym kraju to Jiangsu Province Changzhou Technician College i nowa uczelnia Changzhou Institute of Technology. Zachęca się do składania wniosków na wyjazd do nowej uczelni Changzhou University of Technology, gdzie zaprasza się pracowników dydaktycznych będących specjalistami w zakresie pedagogiki - uczelnia partnerska prowadzi kierunek odpowiadający kierunkowi Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

W umowie w ramach konkursu  2019 stypendia na wyjazdy do wszystkich krajów partnerskich wynoszą 180 Euro na dzień. Wyjazd trwa 5 dni, lecz w związku ze specyfiką tego projektu dolicza się do niego również 2 dni na podróż. Ryczałt na koszty podróży do Stanów Zjednoczonych i Chin wynosi 1500 Euro, a na koszty podróży na Ukrainę: 275 Euro. Pracownik przed wyjazdem sam dokonuje rezerwacji podróży i zakwaterowania za granicą. 

WNIOSEK  dostępny jest TUTAJ. Aktualny wzór porozumienia o programie nauczania dostępny jest TUTAJ, a szkolenia TUTAJ. Dalsze informacje na temat wyjazdów dostępne są TUTAJ:

http://wzz.kpswjg.pl/pl/erasmus-dla-pracownikow-wyjazdy-dydaktyczne

http://wzz.kpswjg.pl/pl/erasmus-dla-pracownikow-wyjazdy-szkoleniowe

Osoby zainteresowane powinny przesłać podpisany przez siebie i przez bezpośredniego przełożonego wniosek wraz z proponowanym Porozumieniem o programie nauczania/szkolenia (ten ostatni dokument bez podpisu) do UWAGA ZMIANA! do 7 listopada do godziny 12:00 na adres:

kamila.biniek@kpswjg.pl

Wniosek można też złożyć osobiście:

budynek nr 12, pokój nr 106

telefon 075 64 53 342

Kamila Biniek

‹ zobacz wszystkie aktualności