dodano 04 Października 2018  
 

NABÓR ERASMUS+ PRACOWNICY KRAJE PARTNERSKIE

Ogłasza się nabór na wyjazdy pracowników pracowników w ramach Programu Erasmus+ na wyjazdy dydaktyczne w roku akademickim 2018/2019  do Krajów Partnerskich - Ukrainy i USA. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa złożyła wniosek do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ o współpracę z konkretnymi uczelniami z tych krajów, bazując na dotychczasowej współpracy.

Na mocy umowy KA107 2018 otrzymaliśmy:

                a)     3 stypendia na wyjazdy na Ukrainę (nasze uczelnie partnerskie w tym kraju to Winnicki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny i Lwowski Uniwersytet Kultury Fizycznej),

b)      1 stypendium na wyjazd do USA, Tyler Junior College,
 

c)       1 stypendium na wyjazd do Chin, Jiangsu Province Changzhou Technician College.

W Konkursie 2018 stypendia na wyjazdy do wszystkich Krajów Partnerskich wynoszą 180 Euro na dzień. Wyjazd trwa 5 dni i w związku ze specyfiką tego projektu dolicza się do niego również 2 dni na podróż. Ryczałt na koszty podróży do Stanów Zjednoczonych i Chin wynosi 1500 Euro, a na koszty podróży na Ukrainę: 275 Euro. Pracownik przed wyjazdem sam dokonuje rezerwacji podróży i zakwaterowania za granicą. 

Zgodnie z zasadami podziału dotacji na działania w ramach programu Erasmus + par. 3 punkt 6, wsparcie indywidualne dla pracowników będzie przekazane w jednej racie, najwcześniej 14 dni przed wyjazdem, poprzez przelew na rachunek bankowy pracownika lub wypłatę w gotówce. Pracownik może zwrócić się z wnioskiem o wcześniejszą zaliczkę na pokrycie już poniesionych kosztów podróży lub zakwaterowania na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. Wypłata stypendium przed wyjazdem zostanie pomniejszona o już przekazaną zaliczkę.

WNIOSEK  dostępny jest TUTAJ. Aktualny wzór porozumienia o programie nauczania dostępny jest TUTAJ. Dalsze informacje na temat wyjazdów dostępne są TUTAJ:

http://wzz.kpswjg.pl/pl/erasmus-dla-pracownikow-wyjazdy-dydaktyczne

Osoby zainteresowane powinny przesłać podpisany wniosek wraz z proponowanym Porozumieniem o programie nauczania/szkolenia (ten ostatni dokument może być bez podpisu) do 19.10.2018 do godziny 23:59 na adres:

kamila.biniek@kpswjg.pl

Wniosek można też złożyć osobiście, zapraszam też do konsultacji:

budynek nr 12, pokój nr 106

telefon 075 64 53 342

Kamila Biniek

‹ zobacz wszystkie aktualności