dodano 19 Października 2021  
 

Nabór Erasmus+ do 29.10.2021

Nabór Erasmus+ do 29.10.2021

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze dysponuje środkami na wyjazdy studentów i pracowników w ramach Programu Erasmus+.

Termin kolejnego naboru wniosków to 29.10.2021.

 

DLA STUDENTÓW:

Informacja o uczelniach, do których można jechać na studia w ramach określonych kierunków dostępna jest tutaj. Ze względu na okres przejściowy w nowym okresie programowania, wyjazdy do niektórych uczelni mogą nie być możliwe, należy potwierdzić możliwość wyjazdu z koordynatorem i każdą instytucją docelową.

W ramach aktualnego naboru można zgłaszać się na wyjazdy na semestr letni roku akademickiego 2021/2022.

Na praktyki można wyjeżdżać do dowolnych instytucji, które wyrażą chęć przyjęcia studenta, w krajach programu Erasmus.

Formularze wniosku i zaświadczenia dostępne są tutaj.

Szczegółowe informacje na temat sposobu organizacji wyjazdów dostępne są tutaj:

http://wzz.kpswjg.pl/pl/erasmus-dla-studentow 

Tutaj zaś można poczytać o wrażeniach waszych kolegów z wyjazdów, które odbyli w poprzednich latach!

 

NABÓR DLA PRACOWNIKÓW OBEJMUJE wyjazdy do krajów Programu Erasmus+ (patrz punkt A) oraz do krajów partnerskich w Programie (patrz punkt B).

A. DO KRAJÓW PROGRAMU ERASMUS+ 

Możliwe wyjazdy:

                      1) dydaktyczne: mogą zostać zrealizowane w instytucjach w krajach programu Erasmus+
                          z którymi KPSW ma podpisaną umowę o współpracy (link do listy umów tutaj),
                          w celu przeprowadzenia 8 godzin zajęć dydaktycznych zaproponowanych 
                          w Porozumieniu o  programie nauczania - Teaching Agreement, więcej informacji tutaj

Ze względu na okres przejściow w nowym okresie programowania, wyjazdy do niektórych uczelni mogą nie być możliwe, należy potwierdzić możliwość wyjazdu z każdą instytucją docelową.

                       2) szkoleniowe: do dowolnych instytucji w krajach programu Erasmus+, w celu 
                           zrealizowania zaproponowanego Porozumienia o programie szkolenia - Training
                           Agreementwięcej informacji tutaj

Pracownicy dydaktyczni mogą doskonalić swój warsztat prowadząc wykłady i zajęcia dla studentów partnerskich uczelni, jednak przy braku możliwości organizacji zajęć za granicą z powodu pandemii, wyjazd dydaktyczny można ewentualnie zamienić na wyjazd szkoleniowy w celu realizacji specjalistycznych szkoleń metodycznych, dzięki którym pracownicy będą mogli podnieść jakość nauczania, uaktualnić karty przedmiotów o literaturę dla przyjeżdżających studentów w ramach Programu Erasmus+ itp.

W bieżącym naborze preferowane będą wyjazdy planowane do końca maja 2022 roku.

Informacja o sposobach finansowania wyjazdów do krajów Programu Erasmus+ dostępna jest TUTAJ

 

B. NABÓR DLA PRACOWNIKÓW NA WYJAZDY W CELU DYDAKTYCZNYM: UKRAINA, CHINY I USA 

Przy założeniu że będzie to możliwe w dobie pandemii, otwarty zostaje nabór na wyjazdy do krajów partnerskich w programie Erasmus+, na które KPSW dostało dofinansowanie. Dostępne są stypendia:

1 stypendium na wyjazd na Ukrainę. Uczelnie partnerskie w tym kraju to Winnicki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny i Lwowski Uniwersytet Kultury Fizycznej, termin realizacji do 31 lipca 2023.

1 stypendium na wyjazd do USA, Tyler Junior College, termin realizacji do 31 lipca 2023.

2 stypendia na wyjazd w celu dydaktycznym do Chin, jedno z terminem realizacji do 31 lipca 2022 a drugie do 31 lipca 2023. Uczelnie partnerskie w tym kraju to Jiangsu Province Changzhou Technician College i nowa uczelnia Changzhou Institute of Technology. 

Stypendia na wyjazdy do wszystkich krajów partnerskich wynoszą 180 Euro na dzień. Wyjazd trwa 5 dni, lecz w związku ze specyfiką tego projektu dolicza się do niego również 2 dni na podróż. Ryczałt na koszty podróży do Stanów Zjednoczonych i Chin wynosi 1500 Euro, a na koszty podróży na Ukrainę: 275 Euro. Pracownik przed wyjazdem sam dokonuje rezerwacji podróży i zakwaterowania za granicą. 

Szczegółowa informacja o sposobach finansowania wyjazdów do krajów Programu Erasmus+ dostępna jest TUTAJ.

WAŻNE W PANDEMII

Uczestnik mobilności może realizować studia/wyjazd dydaktyczny/szkoleniowy tylko w formie zdalnej/wirtualnej/on-line, pozostając w miejscu swojego zamieszkania. Zmianie nie ulegają zasady kwalifikacji i rozliczenia mobilności, przy czym w przypadku nauki bez wyjazdu do jednostki przyjmującej, uczestnikowi mobilności nie przysługuje stypendium.

Dofinansowanie na czas pobytu za granicą przysługuje natomiast nawet wtedy, jeżeli studia będą realizowane tylko w formie zdalnej/wirutalnej/on-line. Decyzja o zrealizowaniu takiej mobilności musi być uzgodniona pomiędzy wszystkimi trzema zainteresowanymi stronami – KPSW, instytucją przyjmującą i studentem. Przed wyjazdem studenta uczelnia wysyłająca powinna mieć potwierdzenie (wystarczy e-mail), że program studiów będzie dostępny dla studenta wraz z podaniem jego formy (zajęcia w formie bezpośredniej, zajęcia zdalne/wirtualne/on-line).  Tego typu mobilności podlegają takim samym zasadom kwalifikacji i rozliczenia, jak mobilności realizowane w regularnym trybie. Stypendium będzie przysługiwało studentowi tylko i wyłącznie za czas rzeczywistego pobytu za granicą.

 

Osoby zainteresowane składają:

STUDENCI

podpisany wniosek we wskazanym terminie do godziny 14:30 (dostępny jest m.in. TUTAJ).

Uwaga studenci kierunków inne niż filologiczne: Do wniosku powinno zostać załączone zaświadczenie o znajomości języka.

PRACOWNICY

podpisany wniosek we wskazanym terminie do godziny 14:30, dostępny m. in. tutaj.

Uwaga pracownicy: Wniosek powinien być podpisany również przez bezpośredniego przełożonego lub dziekana odpowiedniego wydziału.

Do wniosku pracownika powinno być załączone proponowane Porozumienie o programie nauczania/szkolenia (teaching/training mobility agreement). Aktualny wzór porozumienia o programie nauczania dostępny jest TUTAJ a szkolenia TUTAJ. Ten dokument nie wymaga na tym etapie podpisu.

Zeskanowane dokumenty wymagające podpisu można też przesłać mailem: kamila.biniek@kpswjg.pl.

Zapraszam serdecznie do konsultacji!

budynek nr 11, pokój nr 16

telefon 075 64 53 342

Kamila Biniek

 

 

‹ zobacz wszystkie aktualności