dodano 23 Sierpnia 2018  
 

Dodatkowy nabór na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ pracownicy

Dodatkowy nabór na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ pracownicy

Szanowni Państwo,

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze otrzymała dofinansowanie na realizację dodatkowych mobilności pracowników do krajów Programu w ramach umowy KA103 2017 kończącej się 31.05.2019 (13 wyjazdów pracowników w celu szkoleniowym i 5 wyjazdów pracowników w celu dydaktycznym).

W związku z powyższym zaplanowane zostały dwa terminy dodatkowego naboru wniosków pracowników w KPSW.

1) do 30 sierpnia 2018 dla pracowników chcących zrealizować wyjazd od 03 września 2018 do 5 października 2018 

2) do 19 października 2018 (NABÓR PRZESUNIĘTY Z 04.10!!) dla pracowników chcących zrealizować dodatkowy wyjazd od 23 pazdziernika 2018 do 31 maja 2019 

Możliwe są wyjazdy:

                      1) dydaktyczne: do instytucji w krajach programu Erasmus+ z którymi KPSW ma
                           podpisaną umowę o współpracy (link do listy umów tutaj), w celu zrealizowania
                           zaproponowanego Porozumienia o  programie nauczania - Staff Teaching
                           Agreement, 

                       2) szkoleniowe: do dowolnych instytucji w krajach programu Erasmus+, w celu 
                           zrealizowania zaproponowanego Porozumienia o programie szkolenia - Staff Training
                           Agreement.

Informacja o sposobach finansowania wyjazdów dostępna jest TUTAJ. WNIOSEK  dostępny jest TUTAJ. Aktualny wzór porozumienia o programie nauczania dostępny jest TUTAJ, a szkolenia TUTAJ. Dalsze informacje na temat wyjazdów dostępne są pod następującymi linkami:

http://wzz.kpswjg.pl/pl/erasmus-dla-pracownikow-wyjazdy-dydaktyczne

http://wzz.kpswjg.pl/pl/erasmus-dla-pracownikow-wyjazdy-szkoleniowe

Osoby zainteresowane powinny przesłać podpisany wniosek wraz z proponowanym Porozumieniem o programie nauczania/szkolenia (ten ostatni dokument może być bez podpisu) we wskazanym terminie do godziny 23:59 na adres:

kamila.biniek@kpswjg.pl

Wniosek można też złożyć osobiście, zapraszam też do konsultacji:

budynek nr 12, pokój nr 106

telefon 075 64 53 342

Kamila Biniek

‹ zobacz wszystkie aktualności